Evaluatie duurzame gewasbescherming 2006: milieu. Tussenevaluatie Nota Duurzame Gewasbescherming. Deelrapport Milieu

A.M.A. van der Linden, P. van Beelen, R. Kruijne, R.C.M. Merkelbach, J.G. Groenwold, R.A.N. Vijftigschild, A.J. van der Wal, M.G. Vijver, G.R. de Snoo, G.A. van den Berg, J.F.M. Huijsmans, D.J. van der Gaag, M. de Boer, S.A.M. de Kool, D.F. Kalf

  Research output: Book/ReportReportAcademic

  Abstract

  Het Nederlandse gewasbeschermingsbeleid heeft duurzame gewasbescherming tot doel. Om dit te bereiken zijn operationele doelen voor 2010 gesteld: 95% reductie in de milieubelasting van het oppervlaktewater en 95% vermindering van het aantal knelpunten in de drinkwatervoorziening, beide ten opzichte van 1998. Tussentijdse doelstellingen voor 2005 zijn respectievelijk 75% en 50%. De berekende vermindering van de milieubelasting van het oppervlaktewater als gevolg van drift is 86%. Verplichte driftreducerende maatregelen en, in mindere mate, het van de markt halen van een aantal stoffen leverden de belangrijkste bijdragen aan deze vermindering. Concentraties van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater lieten in het algemeen een dalende trend zien, maar nog steeds worden stoffen aangetroffen boven maximaal toelaatbare concentraties. Het aantal knelpunten in de drinkwatervoorziening daalde van 33 naar 27, waarmee de tussentijdse doelstelling niet werd gehaald. Hiervoor zijn gebruik buiten de landbouw en aanvoer vanuit het buitenland gedeeltelijk verantwoordelijk. Het aantal normoverschrijdingen op de innamepunten daalde wel met ongeveer 70%. Demonstratieprojecten geven aan dat een verdere vermindering van de milieubelasting mogelijk is. Daarvoor moeten gewasbeschermingsstrategieën en management op de bedrijven worden aangepast. Om dit te bereiken is een brede verspreiding van de opgedane kennis noodzakelijk
  Original languageDutch
  Place of PublicationBilthoven
  PublisherRIVM
  Number of pages150
  ISBN (Print)9789069601625
  Publication statusPublished - 2006

  Publication series

  NameRIVM rapport
  PublisherRIVM
  No.607016001/2006

  Keywords

  • pesticides
  • environmental impact
  • water pollution
  • pollution control
  • water quality
  • surface water
  • drinking water
  • plant protection
  • water framework directive
  • water catchment

  Cite this