Evaluatie bodem- en grondwatermeetnet provincie Zuid-Holland

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In opdracht van de provincie Zuid-Holland zijn de bodem- en grondwaterkwaliteitsdata afkomstig van de provinciale meetnetten geëvalueerd. Hiervoor zijn trends in de bodem- en grondwaterkwaliteit in de periode 1990-2006 berekend. Significante veranderingen en betrouwbaarheidsgrenzen zijn berekend per locatie en filter. De gegevens zijn voor elke parameter geaggregeerd per grondwaterzone (Maas en Rijn, en bij Rijn een indeling in zoet, zout en duin) en diepte (freatisch, 5-15 en 15-30m). De kwaliteit van de gegevens is gecontroleerd door de berekening van de ionenbalansen, en vergelijking en correlaties tussen parameters. Er zijn geen relaties gezocht tussen bodem- en grondwater omdat de gegevens op het moment van opdrachtverlening nog niet waren geïntegreerd in één dataset. Het aantal grondwatermonsters uit het bodemmeetnet waarvoor een ionenbalans berekend kan worden is zeer beperkt door het beperkt aantal bepaalde parameters in veel grondwatermonsters. Voor de grondwatermonsters waarvoor ionenbalansen berekend konden worden, en grondmonsters waarvoor via vergelijkingen en correlaties naar uitbijters is gezocht, zijn geen belangrijke fouten gevonden. Voor een aantal parameters zijn significante trends gevonden per zone: vooral bij sulfaat in grondwater. Het aantal relevante trends, dat wil zeggen een jaarlijkse toe- of afname groter dan 5% van de streefwaarde is beperkt tot fosfaat in dieper grondwater in de zone zoet en zout.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Publication statusPublished - 2007

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.1493
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • soil water
  • groundwater
  • soil quality
  • water quality
  • monitoring
  • zuid-holland

Cite this