Evaluatie Alternaria-aantasting van aardappelknollen 2004/2005: Resultaten van een enquête bij telers

H.T.A.M. Schepers, J.F.A. Remijn, P. Goorden

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In de eerste maanden van 2005 werden diverse aardappeltelers geconfronteerd met veel Alternaria in de knollen. Door zowel DLV Plant, PPO-AGV als Cebeco Agrochemie zijn met name in het Zuid Westen monsters van aardappelen met problemen opgestuurd naar diverse laboratoria waaronder Plant Research International. In de meeste gevallen bleek inderdaad Alternaria solani aanwezig te zijn op de knollen. Vanuit het Masterplan Phytophthora, maar ook uit andere geledingen is de vraag gesteld of we niet kunnen leren van deze situatie. Bij telers die problemen hadden met Alternaria, en ook bij een aantal telers zonder problemen, is geïnventariseerd wat er tijdens het groeiseizoen, de oogst en de bewaring is gebeurd. Deze inventarisatie kan aanknopingspunten opleveren voor vervolg communicatie of verder onderzoek.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherPraktijkonderzoek Plant & Omgeving
Number of pages32
Publication statusPublished - 2005

Publication series

NameRapport PPO
No.5000265

Keywords

  • potatoes
  • alternaria
  • arable farming
  • plant pathogenic fungi
  • alternaria solani
  • contamination

Cite this