Europees en nationaal natuurbeschermingsrecht; ontwikkelingen in jurisprudentie, regelgeving en beleid

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In deze studie wordt achtereenvolgens de wettelijke implementatie, de rechterlijke interpretatie alsook de integratie van het Europese natuurbeschermingsrecht binnen het Nederlandse omgevingsrecht (ruimtelijke ordening en milieu) geanalyseerd. Zowel implementatie in de Natuurbeschermingswet en de Flora- en Faunawet als interpretatie en integratie blijken nog in ontwikkeling te zijn. De habitattoets is nog niet opgenomen in de nieuwe Natuurbeschermingswet, vage richtlijncriteria zijn nog niet door rechter, bestuur of wetgever afdoende geïnterpreteerd en ook de integratie van natuur met ruimtelijke ordening loopt, zeker in vergelijking met Angelsaksische en Noordse lidstaten, zeer moeizaam. Trefwoorden: Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn, Natuurbeschermingswet, Flora- en Faunawet, Europees bestuursrecht, jurisprudentie, natuurbeschermingsrecht, omgevingsrecht, ruimtelijke ordening, gebiedsbescherming, soortenbescherming, habitattoets, significantietoets, passende beoordeling, compensatie, alternatieventoets, gunstige staat van instandhouding, planologisering, beleidsregels, rechtsvergelijking, zelfstandig bestuursorgaan, hardheidsclausule Abstract
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherNatuurplanbureau
Number of pages48
Publication statusPublished - 2004

Publication series

NamePlanbureaurapporten
PublisherNatuurplanbureau
No.21
ISSN (Print)1574-0935

Keywords

  • nature conservation
  • legislation
  • europe
  • netherlands
  • policy
  • law

Cite this