Ethiek, emoties en ophef over dieren in de natuur : theorie en praktijk van maatschappelijke discussies omtrent beheermaatregelen gericht op in het wild levende dieren

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De afgelopen jaren is gebleken dat veel maatschappelijk debat kan ontstaan over het beheer van in het wild levende dieren. Het ministerie van EZ wil handvatten om mogelijke maatschappelijke discussies rondom faunabeheer tijdig te herkennen. Alterra heeft hiertoe een state of the art studie uitgevoerd van theorievorming rondom ethiek en emoties van burgerreacties in relatie tot in het wild levende dieren, en deze toegepast op twee actuele casussen: orka Morgan en de ganzenproblematiek in Nederland. De state of the art studie maakte duidelijk dat burgers voornamelijk vanuit waarden en emoties redeneren, waar beleidsmakers en natuurbeheerders de focus leggen op kennis. Inzicht in elkaars taal is essentieel om nader tot elkaar te komen. Of een voorgenomen maatregel commotie veroorzaakt is sterk afhankelijk van het dier dat het betreft, de schade die het dier veroorzaakt en de impact van de voorgenomen maatregel. Voorts speelt mee of er partijen zijn die zich hard maken. In de discussie over de orka Morgan is het biocentrisme dominant: debatten gaan vooral over het welzijn van Morgan. In de ganzendiscussie zijn het vooral biocentrische en antropocentrische visies die tegenover elkaar staan in de twee dominante discoursen.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages63
Publication statusPublished - 2013

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.2441
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • animal welfare
  • wild animals
  • ethics
  • nature management
  • fauna
  • animals
  • geese
  • dolphins
  • opinions
  • animal ethics

Cite this