Essay Groene Carrière : De Groene Carrière : Goed werk in Agro en Tuinbouwsectoren

L.W. de Jong, M.W.C. Dijkshoorn, E. Kaemingk, M. Snellen, T. Pijls

  Research output: Other contributionPamphlet

  Abstract

  Essay ten behoeve van de strategische ontmoeting over de Groene Carrière op 24 mei in Flora Boskoop. In 2010 hebben 3 Greenports ervaring opgedaan met Groene Carrières. Het project ‘de Groene Carrière’ is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van EL&I (v/h LNV) directie Kennis (i.c. Jan Guerand en René van Schie). De 3 Greenports waren Boskoop, Noord Holland Noord en de Betuwse Bloem. De Greenports werden gefaciliteerd door de WUR en CINOP. Doel van de Groene Carrière is duurzame inzetbaarheid van medewerkers te realiseren. De groene sector is in potentie een aantrekkelijke sector om te werken. Een flink aantal kenmerken zoals werken met natuurlijke producten, duurzaamheid en buitenlucht sluiten aan bij wat mensen graag in hun werk zien. Ondanks dat, lukt het niet om gezien te worden als een aantrekkelijke omgeving om in te werken. Stedelingen hebben in het algemeen weinig contact met de groene sector. Beeldvorming is niet negatief1 Bij aanvang van de Groene Carrière bleek al direct dat er vergelijkbare bestaande initiatieven in diverse regio’s zijn. Veel van deze initiatieven worden ‘stand alone’ uitgevoerd. Van kennisuitwisseling, leren van elkaar en ontwikkelen van nieuwe kennis op dit vlak is nauwelijks sprake. Veel van deze initiatieven worden geconfronteerd met vergelijkbare uitdagingen/problemen: maar werkgelegenheid wordt in andere
  Original languageDutch
  Publication statusPublished - 2011

  Keywords

  • horticulture
  • agribusiness
  • labour
  • agricultural education
  • agroindustrial relations
  • professional competence
  • personnel
  • entrepreneurship

  Cite this