Enquête naar het gewasbeschermingsgedrag van telers en hun houding tegenover het gewasbeschermingsbeleid. Tussenevaluatie nota Duurzame Gewasbescherming, deelrapport Economie 2

C.C. de Lauwere, J. Bremmer, D.J. van der Gaag, T. van der Linden, R.W. van der Meer, A. Netjes, J. Spruijt, E. van der Wal

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Een belangrijk onderdeel van het deelproject economie is een enquête die is gehouden onder 410 telers uit acht sectoren. De geïnterviewde telers staan positief tegenover het gewasbeschermingsbeleid (goed voor het milieu en goed voor het imago), maar zijn ook ongerust over vermeend concurrentienadeel, administratieve lasten, een toegenomen kans op resistentie en een toegenomen plaag en schimmeldruk. Geïntegreerde gewasbescherming wordt door veel geïnterviewde telers toegepast en gewaardeerd. Verplichte, emissiereducerende maatregelen ten behoeve van het Lozingenbesluit Open Teelt en Veehouderij worden door veel geïnterviewde telers toegepast, maar minder gewaardeerd. An important element of the sub-project on economics is a survey held among 410 growers in eight sectors. The growers interviewed had a positive view of the crop protection policy (in that it is good for the environment and good for their image), but are also concerned about the potential competitive disadvantage, administrative burdens, an increased risk of the development of resistance and an increased incidence of infestations and fungal outbreaks. Integrated crop protection would be applied and valued by many of the growers interviewed. Compulsory emission-reducing measures within the context of the Discharge decision for open cultivation and cattle-breeding are applied by many of the growers interviewed but are less well appreciated.
  Original languageDutch
  Place of PublicationDen Haag
  PublisherLEI
  Number of pages138
  ISBN (Print)9789086151080
  Publication statusPublished - 2006

  Publication series

  NameRapport / LEI : Domein 2, Bedrijfsontwikkeling en concurrentiepositie
  PublisherLEI

  Keywords

  • integrated pest management
  • agricultural policy
  • agricultural economics
  • opinions
  • attitudes
  • questionnaires
  • plant protection
  • pesticides
  • netherlands

  Cite this