Enquête beek(dal)herstelprojecten 2004-2008 : evaluatie van beekherstel over de periode 1960-2008 en analyse van effecten van 9 voorbeeldprojecten

K. Didderen, P.F.M. Verdonschot, R.M.A. Knegtel, A.A. Lototskaya

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Om inzicht te krijgen in de stand van de aquatisch-ecologische aspecten van beekherstel zijn door Alterra in de jaren 1993 (uitgebreid), 1998 (verkort) en 2003 (verkort) beekherstelenquêtes uitgevoerd en gerapporteerd. De Nederlandse natuur- en waterbeheerders hebben behoefte aan de resultaten van dergelijke enquêtes om (1) van elkaar te leren en (2) om nieuwe inzichten en mogelijkheden te leren kennen. OBN heeft de resultaten nodig om een scherp beeld van de mogelijkheden en onmogelijkheden van verschillende herstelmaatregelen onder verschillende omstandigheden te krijgen. In 2008 is een opnieuw een enquête gehouden, welke een vervolg is op de voorgaande beekherstelenquêtes. Deze laatste enquête echter richtte zich naast beekherstel ook op beekdalherstel. In dit rapport wordt de actuele stand (2004-2008) omtrent beek(dal)herstel in Nederland gerapporteerd. (zie ook Alterra rapport 1858).
Original languageDutch
Place of PublicationEde
PublisherMinisterie van LNV
Number of pages69
Publication statusPublished - 2009

Publication series

NameRapport DKI
PublisherMinisterie LNV, Directie Kennis en Innovatie
No.nr. 2009/dk 125-O

Keywords

  • rehabilitation
  • streams
  • brook valleys
  • aquatic ecology
  • ecological restoration
  • natura 2000

Cite this