Energieverbruik, broeikasgasemissies en koolstofopslag : de biologische en gangbare landbouw vergeleken. Beknopte versie

J.F.F.P. Bos, J.J. de Haan, W. Sukkel

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  In deze studie zijn de verschillen tussen gangbare en biologische bedrijven in Nederland ten aanzien van energieverbruik, broeikasgasemissies en koolstof opslag onderzocht. Op basis van modelberekeningen, literatuurgegevens en beschikbare data worden in de studie de volgende uitspraken onderbouwd: De Nederlandse biologische melkveehouderij heeft een lager energieverbruik en een lagere broeikasgasemissie dan de gangbare melkveehouderij. Dit geldt zowel per hectare als per ton geproduceerde melk. De Nederlandse biologische akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt hebben een lager energieverbruik en een lagere broeikasgasemissie per ha dan de gangbare akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt. Het energieverbruik en de broeikasgasemissie per ton product is voor vrijwel alle gewassen in de biologische landbouw gelijk aan of hoger dan in de gangbare landbouw. Belangrijke oorzaak hiervan is de lagere opbrengst die in de biologische landbouw gerealiseerd wordt. De biologische glastuinbouw heeft ten opzichte van de biologische open teelten een zeer hoog energieverbruik. Per ton product heeft de biologische glastuinbouw een hoger energieverbruik dan de gangbare glastuinbouw. De Nederlandse biologische akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt voegen meer effectieve organische stof aan de bodem toe dan de gangbare landbouw. In de praktijk uit dit zich (nog) niet in een hoger organische stofgehalte van biologische beheerde bodems ten opzichte van gangbaar beheerde bodems. Op vele fronten zijn er aangrijpingspunten om de prestatie van de biologische landbouw op het gebied van energiegebruik, broeikasgasemissies en koolstofopslag te verbeteren. Voorgestelde maatregelen sluiten vaak uitstekend aan bij de intenties van de biologische landbouw. Welke positieve en negatieve (bij-)effecten de diverse maatregelen bij implementatie in bedrijfsverband kunnen hebben is vaak nog niet goed bekend. Er is meer kennis nodig over de mogelijkheden om de uitstoot van lachgas en methaan in de landbouw te verlagen.
  Original languageDutch
  Place of PublicationLelystad
  PublisherPPO AGV
  Number of pages11
  Publication statusPublished - 2007

  Cite this