Energiehuishouding van steltlopers en de effecten van verandering in foerageer-oppervlak op populaties: Studie uitgevoerd in het kader van ANT-Ooscerschelde & LTV-Natuurlijkheid

T. Schellekens, B.J. Ens, T. Ysebaert

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Er doen zich grootschalige morfologische veranderingen voor in de Zuidwestelijke Delta: in de Oosterschelde t.g.v. de zandhongerproblematiek, en in de Westerschelde ten gevolge van de vaarwegverruiming. In beide watersystemen leiden deze processen tot een verandering van het areaal droogvallende platen en slikken (met als gevolg veranderingen in voedselbeschikbaarheid en beschikbare foerageertijd). Deze intergetijdengebieden zijn belangrijke foerageergebieden voor steltlopers. De energiehuishouding (het verschil tussen opname en verbruik van energie) van steltlopers speelt een belangrijke rol in de bepaling van de effecten van dergelijke veranderingen op steltlopers. Voor beide gebieden gelden N200 instandhoudingsdoelstellingen voor steltlopers
Original languageDutch
Place of PublicationYerseke
PublisherIMARES
Number of pages26
Publication statusPublished - 2013

Publication series

NameRapport / IMARES
PublisherIMARES
No.nr. C 067/13

Keywords

  • waterfowl
  • foraging
  • estuaries
  • acreage
  • eastern scheldt
  • western scheldt
  • energy balance

Cite this