Energiebrochure bloembollen 2017

J. Wildschut, Guus Braam, Nesad Smailbegovic

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  De bloembollensector heeft in 2007 opnieuw een Meerjarenafspraak-energie met de overheid gemaakt. Daarin heeft de bollensector zich verplicht om tussen 2007 en 2011 de energieefficiëntie te verbeteren met 2,2% per jaar en het aandeel duurzame energie te verhogen met 0.4% per jaar. De Meerjarenafspraak is in 2011 verlengd t/m 2012 en is ondertekend door KAVB, Productschap Tuinbouw, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I, nu Economische Zaken, EZ) en RVO.nl. Daarnaast heeft de bollensector in 2008 het Convenant Schone & Zuinige Agrosectoren getekend. In dit convenant is namens de sector de ambitie vastgelegd om ‘in nieuwe bedrijven vanaf 2020 (economisch rendabel) klimaatneutraal te kweken en te telen'. In opdracht van de Stuurgroep MJA-e werken wetenschappelijk onderzoek, praktijkonderzoek en voorlichting aan het ontwikkelen en demonstreren van maatregelen waarmee het bollenvak energie (en dus veel geld) kan besparen en daarmee de CO2-uitstoot te verminderen. In deze brochure vindt u de samenvattingen van de onderzoekprojecten van de afgelopen jaren gegroepeerd in 4 thema’s; Algemeen, drogen & bewaren, broeierij en duurzame energietechnieken
  Original languageDutch
  PublisherRijksdienst voor Ondernemend Nederland
  Number of pages60
  Publication statusPublished - 2017

  Cite this