Energie voor verandering: Op zoek naar veranderrichtingen en interventiestrategieën met participatie van doelgroep en uitvoerende organisaties

J. Naaldenberg, L. Vaandrager, J. Lezwijn, A. Wagemakers

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingAbstract

Abstract

DOEL: Het in kaart brengen van gezondheidsproblemen bij ouderen door middel van kwantitatieve monitors geeft weinig informatie over de achtergrond en het ontstaan van deze problemen en mogelijke veranderrichtingen. Door de doelgroep en intermediaire organisaties te betrekken bij onderzoek kan meer inzicht worden verkregen in de achtergrond van de gezondheidssituatie. Ook wordt duidelijk waar organisaties en de ouderen zelf knelpunten ervaren en waar ¿energie voor verandering¿ aanwezig is. Dit onderzoek wil door middel van kwalitatieve interviews meer inzicht krijgen in de achtergrond van gezondheidssituaties en mogelijke veranderrichtingen in de drie interventie gemeenten van AGORA (Epe, Zutphen en Berkelland). METHODE: Met behulp van soft system methodieken zijn ouderen, organisaties en beleidsmakers in de interventiegemeenten geïnterviewd. De interviews zijn volledig uitgeschreven en geanalyseerd met behulp van het visual qualitative data analysis programma ATLAS. RESULTATEN: In drie gemeenten zijn 78 ouderen (in 3 leeftijdsgroepen: 55-64; 65-74; 75->), 31 medewerkers van organisaties zoals welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties, woningstichtingen en huisartsen. Daarnaast zijn 13 beleidsmedewerkers van verschillende beleidsterreinen geïnterviewd. Uit de analyses van deze gesprekken komen verschillende veranderrichtingen naar voren op basis waarvan bestaande en nieuwe interventies ingezet kunnen worden. Betere aansluiting op de doelgroep, verbeteren van communicatie, integrale aanpak en een positieve benadering van ouder worden zijn hiervan voorbeelden. DISCUSSIE: De combinatie van kwantitatieve gegevens en kwalitatieve gegevens geven een integraal beeld van belangrijke gezondheidsproblemen, achtergrondkenmerken en mogelijkheden voor verandering. Deze informatie is nodig om interventies optimaal in te zetten. Door deze manier van werken worden niet alleen problemen geïnventariseerd maar wordt tegelijkertijd gezocht naar wenselijke omstandigheden. Het combineren van deze gegevens in de praktijk is niet altijd even makkelijk en voor de hand liggend. Meer ervaring met het op deze manier werken is dan ook wenselijk. Het verzamelen van gegevens alleen is ook niet voldoende om actieve participatie van de verschillende betrokkenen te bereiken. Hiervoor moet ook in vervolgstappen rekening worden gehouden met de inbreng van alle partijen
Original languageDutch
Title of host publication9e Nationaal Gerontologiecongres 'Langer leven in de Nederlandse samenleving: De nationale uitdaging', Ede, The Netherlands, 3 October 2008
PagesXIV
Publication statusPublished - 2008
Event9e Nationaal Gerontologiecongres 'Langer leven in de Nederlandse samenleving: De nationale uitdaging' -
Duration: 3 Oct 20083 Oct 2008

Conference

Conference9e Nationaal Gerontologiecongres 'Langer leven in de Nederlandse samenleving: De nationale uitdaging'
Period3/10/083/10/08

Cite this