Energie uit biomassa en landschap : ontwikkelingsplanologie 2007-2008

Van Hall Larenstein

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Zorgen rond de klimaatproblematiek hebben onder andere geleid tot een zoektocht naar nieuwe schone CO2 neutrale energiebronnen. Één van deze bronnen is biomassa, een snel hernieuwbare veelal plantaardige grondstof geschikt voor energie en warmteproductie. Dit onderzoek heeft zich in opdracht van de Raad voor het Landelijk Gebied (RLG) gericht op de ruimtelijk effecten die deze schone energiebron op het landschap zullen hebben. Het onderzoek is uitgegaan van de hoofdvraag “Wat zijn de randvoorwaarden en succesfactoren van biomassaverwerking in het landelijke gebied van Drenthe?” Rond deze vraag zijn een aantal deelvragen geformuleerd met de thema’s; beleid, technische innovatie, ruimtelijke planning, landschappelijke inpassing en duurzaamheid.
  Original languageDutch
  Place of PublicationVelp
  PublisherHogeschool van Hall Larenstein
  Number of pages83
  Publication statusPublished - 2009

  Keywords

  • biomass
  • biobased economy
  • bioenergy
  • drenthe
  • policy
  • innovations
  • physical planning
  • landscape management
  • sustainability
  • sustainability criteria

  Cite this