Energie in de glastuinbouw van Nederland; Ontwikkelingen in de sector en op de bedrijven t/m 2000

R. Bakker, A. van der Knijff, N.J.A. van der Velden

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In dit onderzoek wordt de ontwikkeling van de energie-efficiëntie, de CO2-emissie en de penetratiegraden van energiebesparende opties in de glastuinbouw in kaart gebracht en geanalyseerd. Dit gebeurt in het kader van de MeerJarenAfspraak-Energie tussen de glastuinbouw en de overheid, die een verbetering van de energie-efficiëntie met 50␘ver de periode 1980-2000 nastreeft. De energie-efficiëntie in 2000 komt uit op 56°wat een verbetering is van 1 procentpunt ten opzichte van 1999. Het primair brandstofverbruik is in 2000 met circa 2␐edaald en de fysieke productie is met bijna 1fgenomen. Het aandeel warmte van derden in het totale energieverbruik is sinds 1998 stabiel met 11,6ÐPer eind 2000 is de penetratiegraad van de opties klimaatcomputer, condensor, warmteopslag en beweegbare schermen toegenomen. Door de toegenomen penetratiegraden van deze opties is de jaarlijkse energiebesparing in 2000 (ten opzichte van 1991) opgelopen tot 3,7ÐHet aandeel bedrijven dat CO2 doseert is in 2000 verder toegenomen en assimilatiebelichting komt op gemiddeld 12␟an het areaal voor
Original languageUndefined/Unknown
Publication statusPublished - 2001

Cite this