Energetische aspecten van de plantaardige produktie

C.T. de Wit

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

Abstract

Methoden voor winning van energie door middel van planten zijn energetisch gezond, maar niettemin niet bruikbaar op enige grote schaal. Weliswaar zijn de mogelijkbeden tot voedselproduktie erg groot, maar bet gebruik van energie in andere vorm is in een enigemate ontwikkelde samenleving zoveel groter dan het verbruik van voedsel dat tezelfdertijd de mogelijkheden voor energieproduktie klein zijn. Een groter bezwaar is echter dat verbouwen van energie water, meststoffen, grond en kennis vraagt die ook nodig zijn voor de produktie van voedsel en dat politieke en sociaal-economische problemen zo groot zijn dat bet nauwelijks mogelijk is de stijgende vraag naar voedsel tengevolge van de stijgende wereldbevolking bij te bouden.
Original languageDutch
Pages (from-to)166-168
JournalNederlands Tijdschrift voor Natuurkunde
Volume41
Issue number12
Publication statusPublished - 1975

Cite this