Emissies uit een ligboxenstal voor melkvee met het "vrije keuze" systeem : meetprogramma Integraal Duurzame Stallen

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In dit rapport worden de emissiemetingen van ammoniak, geur, fijn stof, methaan en lachgas gerapporteerd, die zijn uitgevoerd op het melkveehouderijbedrijf van Mts. Van de Streek te Broek (ligboxenstal met het vrijekeuze systeem). Het beoogde emissiereducerende principe van dit systeem is gebaseerd op 1) het afsluiten van de mestkelder door gebruik te maken van sleufvloer zonder gaatjes in de lange looppaden in de lengterichting van de stal, 2) het versneld afvoeren van de emitterende bron (urine) naar de kelder, het verschuiven van het chemisch evenwicht door het verlagen van de pH van de urine op de roostervloer, en luchtuitwisseling tussen de stal en de kelder beperken door op de verbindingspaden loodrecht op de sleufvloer en de wachtruimte vóór de melkrobots rubber matten op de roostervloer en afdichtflappen in de roosterspleten te plaatsen, en 3) door het ventilatieniveau te beperken door gebruik te maken van Automatically Controlled Natural Ventilation (ACNV).
Original languageDutch
Place of PublicationLelystad
PublisherWageningen UR Livestock Research
Number of pages31
Publication statusPublished - 2012

Publication series

NameRapport / Wageningen UR Livestock Research
PublisherWageningen UR Livestock Research
No.615
ISSN (Print)1570-8616

Keywords

 • dairy farming
 • cubicles
 • grid floors
 • stall climate
 • natural ventilation
 • ammonia emission
 • odours
 • particulate matter
 • methane
 • nitrous oxide
 • air pollution

Cite this