Emissies naar lucht uit de landbouw in 2017

Berekeningen met het model NEMA

C. van Bruggen (Editor), A. Bannink (Editor), C.M. Groenestein (Editor), J.F.M. Huijsmans (Editor), L.A. Lagerwerf (Editor), H.H. Luesink (Editor), S.M. van der Sluis (Editor), G.L. Velthof (Editor), J. Vonk (Editor)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Agricultural activities are in the Netherlands a major source of gaseous emission as ammonia (NH3), nitrogen oxide (NO),nitrous oxide (N2O), methane (CH4) and non-methane volatile organic compounds (NMVOC) and particulate matter (PM10 andPM2.5). The emissions in 2017 were calculated using the National Emission Model for Agriculture (NEMA). The method calculatesthe NH3 emission from livestock manure based on the total ammonia nitrogen (TAN) content in manure. In 2017 NH3 emissionsfrom livestock manure, fertilizer and other sources in agriculture, from hobby farms, private parties and manure application onnature areas amounted to 120.5 million kg NH3, 3.9 million kg more than in 2016. Nitrogen excretion increased due to a largerfeed requirement for dairy cows and higher nitrogen levels in roughage. N2O emissions in 2017 were 21.3 million kg, slightlyabove the level of 2016 (20.7 million kg). The NO emission in 2017 amounted to 23.1 million kg compared to 22.5 million kg in2016. The CH4 emission decreased due to the shrinking of the dairy herd from 508 to 503 million kg. NMVOC emissionsamounted to 98 million kg in 2017 compared to 99 million kg in 2016. Emissions of particulate matter PM10 and PM2.5, 6.2 and0.6 million kg respectively, hardly changed compared to 2016. Some figures in the time series 1990-2016 were revised onbasis of new insights. NH3 emissions from livestock manure in the Netherlands dropped by two thirds since 1990, mainly as aresult of lower nitrogen excretion rates by livestock and low emission manure application. Emissions of N2O and NO alsodecreased over the same period, but less strongly (38% and 31% respectively), due to higher emissions from manure injectioninto the soil and the shift from poultry housing systems with slurry manure towards solid manure systems. CH4 emissions reducedby 14% between 1990 and 2017, caused by a decrease in livestock numbers and increased feed efficiency of dairy cattle.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
Number of pages131
DOIs
Publication statusPublished - 2019

Publication series

NameWOt-technical report
No.147
ISSN (Print)2352-2739

Cite this

van Bruggen, C., Bannink, A., Groenestein, C. M., Huijsmans, J. F. M., Lagerwerf, L. A., Luesink, H. H., ... Vonk, J. (Eds.) (2019). Emissies naar lucht uit de landbouw in 2017: Berekeningen met het model NEMA. (WOt-technical report; No. 147). Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. https://doi.org/10.18174/499382
van Bruggen, C. (Editor) ; Bannink, A. (Editor) ; Groenestein, C.M. (Editor) ; Huijsmans, J.F.M. (Editor) ; Lagerwerf, L.A. (Editor) ; Luesink, H.H. (Editor) ; van der Sluis, S.M. (Editor) ; Velthof, G.L. (Editor) ; Vonk, J. (Editor). / Emissies naar lucht uit de landbouw in 2017 : Berekeningen met het model NEMA. Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, 2019. 131 p. (WOt-technical report; 147).
@book{a3faab65d9e34968977f390f42ab5483,
title = "Emissies naar lucht uit de landbouw in 2017: Berekeningen met het model NEMA",
abstract = "Landbouwkundige activiteiten zijn in Nederland een belangrijke bron van gasvormige emissies van ammoniak (NH3), stikstofoxide(NO), lachgas (N2O), methaan (CH4) en niet-methaan vluchtige organische stoffen (NMVOS), CO2 uit kalkmeststoffen enfijnstof (PM10 en PM2,5). De emissies in 2017 zijn berekend met het National Emission Model for Agriculture (NEMA). De rekenmethodiekgaat bij de berekening van de NH3-emissie uit dierlijke mest uit van de hoeveelheid totaal ammoniakaal N (TAN) inde mest. In 2017 bedroeg de NH3-emissie uit dierlijke mest, kunstmest en overige bronnen in de landbouw, bij hobbybedrijven,particulieren en bij mestafzet op natuurterreinen 120,5 miljoen kg NH3, 3,9 miljoen kg meer dan in 2016. De stikstofuitscheidingnam toe door een grotere voederbehoefte van melkkoeien en hogere stikstofgehalten in ruwvoer. De N2O-emissie lag in2017 met 21,3 miljoen kg iets boven het niveau van 2016 (20,7 miljoen kg). De NO-emissie bedroeg in 2017 23,1 miljoen kgtegen 22,5 miljoen kg in 2016. De CH4-emissie daalde door de krimp van de melkveestapel van 508 naar 503 miljoen kg. Deemissie van NMVOS bedroeg in 2017 98 miljoen kg tegen 99 miljoen kg in 2016. De emissies van fijnstof PM10 en PM2,5, respectievelijk6,2 en 0,6 miljoen kg, veranderden vrijwel niet ten opzichte van 2016. Op basis van van in het rapport beschrevennieuwe inzichten is voor enkele uitgangpunten in de berekeningen de gehele reeks 1990-2016 aangepast. Sinds 1990 is deammoniakemissie uit dierlijke mest met tweederde gedaald, vooral door een lagere stikstofexcretie en door emissiearmemesttoediening. Emissies van N2O en NO daalden in dezelfde periode eveneens, maar minder sterk (38{\%} respectievelijk 31{\%})omdat door het in de bodem brengen van mest deze emissies hoger zijn geworden vergeleken met bovengrondse mesttoedieningen door de omschakeling bij pluimvee van stalsystemen met natte mest naar systemen met vaste mest. Tussen 1990en 2017 daalde de emissie van CH4 met 14{\%} door een afname van de dieraantallen en hogere voederefficiënties van melkvee.",
editor = "{van Bruggen}, C. and A. Bannink and C.M. Groenestein and J.F.M. Huijsmans and L.A. Lagerwerf and H.H. Luesink and {van der Sluis}, S.M. and G.L. Velthof and J. Vonk",
note = "Project WOT-04-008-031.01",
year = "2019",
doi = "10.18174/499382",
language = "Dutch",
series = "WOt-technical report",
publisher = "Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu",
number = "147",

}

van Bruggen, C, Bannink, A, Groenestein, CM, Huijsmans, JFM, Lagerwerf, LA, Luesink, HH, van der Sluis, SM, Velthof, GL & Vonk, J (eds) 2019, Emissies naar lucht uit de landbouw in 2017: Berekeningen met het model NEMA. WOt-technical report, no. 147, Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, Wageningen. https://doi.org/10.18174/499382

Emissies naar lucht uit de landbouw in 2017 : Berekeningen met het model NEMA. / van Bruggen, C. (Editor); Bannink, A. (Editor); Groenestein, C.M. (Editor); Huijsmans, J.F.M. (Editor); Lagerwerf, L.A. (Editor); Luesink, H.H. (Editor); van der Sluis, S.M. (Editor); Velthof, G.L. (Editor); Vonk, J. (Editor).

Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, 2019. 131 p. (WOt-technical report; No. 147).

Research output: Book/ReportReportProfessional

TY - BOOK

T1 - Emissies naar lucht uit de landbouw in 2017

T2 - Berekeningen met het model NEMA

A2 - van Bruggen, C.

A2 - Bannink, A.

A2 - Groenestein, C.M.

A2 - Huijsmans, J.F.M.

A2 - Lagerwerf, L.A.

A2 - Luesink, H.H.

A2 - van der Sluis, S.M.

A2 - Velthof, G.L.

A2 - Vonk, J.

N1 - Project WOT-04-008-031.01

PY - 2019

Y1 - 2019

N2 - Landbouwkundige activiteiten zijn in Nederland een belangrijke bron van gasvormige emissies van ammoniak (NH3), stikstofoxide(NO), lachgas (N2O), methaan (CH4) en niet-methaan vluchtige organische stoffen (NMVOS), CO2 uit kalkmeststoffen enfijnstof (PM10 en PM2,5). De emissies in 2017 zijn berekend met het National Emission Model for Agriculture (NEMA). De rekenmethodiekgaat bij de berekening van de NH3-emissie uit dierlijke mest uit van de hoeveelheid totaal ammoniakaal N (TAN) inde mest. In 2017 bedroeg de NH3-emissie uit dierlijke mest, kunstmest en overige bronnen in de landbouw, bij hobbybedrijven,particulieren en bij mestafzet op natuurterreinen 120,5 miljoen kg NH3, 3,9 miljoen kg meer dan in 2016. De stikstofuitscheidingnam toe door een grotere voederbehoefte van melkkoeien en hogere stikstofgehalten in ruwvoer. De N2O-emissie lag in2017 met 21,3 miljoen kg iets boven het niveau van 2016 (20,7 miljoen kg). De NO-emissie bedroeg in 2017 23,1 miljoen kgtegen 22,5 miljoen kg in 2016. De CH4-emissie daalde door de krimp van de melkveestapel van 508 naar 503 miljoen kg. Deemissie van NMVOS bedroeg in 2017 98 miljoen kg tegen 99 miljoen kg in 2016. De emissies van fijnstof PM10 en PM2,5, respectievelijk6,2 en 0,6 miljoen kg, veranderden vrijwel niet ten opzichte van 2016. Op basis van van in het rapport beschrevennieuwe inzichten is voor enkele uitgangpunten in de berekeningen de gehele reeks 1990-2016 aangepast. Sinds 1990 is deammoniakemissie uit dierlijke mest met tweederde gedaald, vooral door een lagere stikstofexcretie en door emissiearmemesttoediening. Emissies van N2O en NO daalden in dezelfde periode eveneens, maar minder sterk (38% respectievelijk 31%)omdat door het in de bodem brengen van mest deze emissies hoger zijn geworden vergeleken met bovengrondse mesttoedieningen door de omschakeling bij pluimvee van stalsystemen met natte mest naar systemen met vaste mest. Tussen 1990en 2017 daalde de emissie van CH4 met 14% door een afname van de dieraantallen en hogere voederefficiënties van melkvee.

AB - Landbouwkundige activiteiten zijn in Nederland een belangrijke bron van gasvormige emissies van ammoniak (NH3), stikstofoxide(NO), lachgas (N2O), methaan (CH4) en niet-methaan vluchtige organische stoffen (NMVOS), CO2 uit kalkmeststoffen enfijnstof (PM10 en PM2,5). De emissies in 2017 zijn berekend met het National Emission Model for Agriculture (NEMA). De rekenmethodiekgaat bij de berekening van de NH3-emissie uit dierlijke mest uit van de hoeveelheid totaal ammoniakaal N (TAN) inde mest. In 2017 bedroeg de NH3-emissie uit dierlijke mest, kunstmest en overige bronnen in de landbouw, bij hobbybedrijven,particulieren en bij mestafzet op natuurterreinen 120,5 miljoen kg NH3, 3,9 miljoen kg meer dan in 2016. De stikstofuitscheidingnam toe door een grotere voederbehoefte van melkkoeien en hogere stikstofgehalten in ruwvoer. De N2O-emissie lag in2017 met 21,3 miljoen kg iets boven het niveau van 2016 (20,7 miljoen kg). De NO-emissie bedroeg in 2017 23,1 miljoen kgtegen 22,5 miljoen kg in 2016. De CH4-emissie daalde door de krimp van de melkveestapel van 508 naar 503 miljoen kg. Deemissie van NMVOS bedroeg in 2017 98 miljoen kg tegen 99 miljoen kg in 2016. De emissies van fijnstof PM10 en PM2,5, respectievelijk6,2 en 0,6 miljoen kg, veranderden vrijwel niet ten opzichte van 2016. Op basis van van in het rapport beschrevennieuwe inzichten is voor enkele uitgangpunten in de berekeningen de gehele reeks 1990-2016 aangepast. Sinds 1990 is deammoniakemissie uit dierlijke mest met tweederde gedaald, vooral door een lagere stikstofexcretie en door emissiearmemesttoediening. Emissies van N2O en NO daalden in dezelfde periode eveneens, maar minder sterk (38% respectievelijk 31%)omdat door het in de bodem brengen van mest deze emissies hoger zijn geworden vergeleken met bovengrondse mesttoedieningen door de omschakeling bij pluimvee van stalsystemen met natte mest naar systemen met vaste mest. Tussen 1990en 2017 daalde de emissie van CH4 met 14% door een afname van de dieraantallen en hogere voederefficiënties van melkvee.

U2 - 10.18174/499382

DO - 10.18174/499382

M3 - Report

T3 - WOt-technical report

BT - Emissies naar lucht uit de landbouw in 2017

PB - Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu

CY - Wageningen

ER -

van Bruggen C, (ed.), Bannink A, (ed.), Groenestein CM, (ed.), Huijsmans JFM, (ed.), Lagerwerf LA, (ed.), Luesink HH, (ed.) et al. Emissies naar lucht uit de landbouw in 2017: Berekeningen met het model NEMA. Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, 2019. 131 p. (WOt-technical report; 147). https://doi.org/10.18174/499382