Emissieroutes van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater : relevante emissieroutes per werkgebied van het project ‘Water ABC’

H.A.E. de Werd, A.J. van der Wal

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  In 2012 is het project Water ABC gestart om waterkwaliteitsproblemen veroorzaakt door gewasbeschermingsmiddelen verder terug te dringen. Het project (ABC: aanpak, borging, certificering) richt zich op de borging van maatregelen om emissies naar oppervlaktewater tegen te gaan. Dit rapport kan gebruikt worden bij de keuze van emissierisico’s en maatregelen waarop de borging gericht wordt. Per regio + sector is een inschatting gemaakt van het risico op normoverschrijding voor de combinaties van emissieroute en locatie. Vervolgens is er een inschatting gemaakt van het deel van de bedrijven waarop deze emissieroute daadwerkelijk voorkomt en een risico voor het oppervlaktewater vormt. Bij de inschatting van relevantie en voorkomen is rekening gehouden met de voor de regio meest relevante ‘probleemstoffen’ in oppervlaktewater en hun eigenschappen (zie bijlage 2) en met gebiedskenmerken als grondsoort, slootdichtheid, etc..
  Original languageDutch
  Place of PublicationRandwijk
  PublisherPraktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit
  Number of pages49
  Publication statusPublished - 2012

  Publication series

  NamePPO
  PublisherPraktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit
  No.2012-21

  Keywords

  • water quality
  • pesticides
  • quality standards
  • emission
  • inventories
  • arable farming
  • fruit growing
  • ornamental bulbs
  • maize
  • arboriculture

  Cite this