Emissieroutes van gewasbeschermingsmiddelen in de teelt van snijmaos in het zuidoosten van Noord-Brabant; interpretatie van meetgegevens uit het demonstratieproject 'Bewust boeren voor een schone Maas' in 1997

J.W. Deneer, R.A. Smidt, R.C.M. Merkelbach, A.M.A. van der Linden

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Voor het demonstratieproject `Bewust boeren voor een schone Maas' is gedurende 1997 een uitgebreid chemisch meetprogramma uitgevoerd bij drie snijmaospercelen in de omgeving van Someren (Noord-Brabant). Het programma had ten doel informatie te verkrijgen omtrent de belangrijkste emissieroutes van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater in de snijmaos. Voor de drie bestudeerde stoffen (metolachloor, atrazin en bromoxynil) speelden naast spuitdrift ook oppervlakkige afspoeling en transport via verwaaiing van gronddeeltjes een belangrijke rol bij de belasting van oppervlaktewater. Aanbevolen wordt om meer aandacht te besteden aan deze routes in het onderzoek en bij het ontwikkelen van beleid gericht op emissiereductie.
  Original languageDutch
  Place of PublicationWageningen
  PublisherDLO-Staring Centrum
  Number of pages55
  Publication statusPublished - 1999

  Publication series

  Name
  No.645

  Keywords

  • netherlands
  • emission
  • pesticides
  • maize
  • surface water
  • groundwater
  • water pollution
  • noord-brabant

  Cite this