Emissiereductie van gewasbeschermingsmiddelen vanuit de glastuinbouw : samenvattingrapport

PPO Praktijkonderzoek Plant en Omgeving

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Waterschappen meten stoffen als nutriënten, zware metalen en gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater en influent en/of effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s). Concentraties gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater vormen een probleem bij het bereiken van een goede waterkwaliteit. In het kader van de Kader Richtlijn Water (KRW) moeten in 2015 oppervlaktewateren voldoen aan criteria genoemd in de KRW. Het lozen van bestrijdingsmiddelen en nutriënten is dan niet meer mogelijk. De hoofddoelstelling van dit project is het verminderen van de belasting van oppervlaktewater met gewasbeschermingsmiddelen vanuit de glastuinbouw
  Original languageDutch
  Place of Publication[S.l.]
  PublisherWaterschap Hollandse Delta [etc.]
  Number of pages32
  Publication statusPublished - 2008

  Keywords

  • plant protection
  • pesticides
  • surface water
  • emission
  • reduction
  • greenhouses
  • agricultural research
  • water pollution
  • pollution control
  • greenhouse horticulture

  Cite this