Emissiereductie fijnstof door droogtunnels

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Uit metingen aan droogtunnels in de praktijk bleek dat deze techniek een reducerende werking heeft ten aanzien van de emissie van fijnstof. Echter de emissie van ammoniak bleek hoger dan op basis van bestaande emissiefactoren verwacht mocht worden. In overleg met de leveranciers is besloten om de beschrijvingen zodanig aan te passen dat dit laatste zo veel mogelijk kan worden voorkomen. Daarnaast zijn berekeningen uitgevoerd om de reductie van fijnstof jaarrond op stalniveau vast te stellen. In dit rapport worden de uitgangspunten (verdeling van de buitentemperatuur over het gehele jaar (zogenaamde graaduren), relatie buitentemperatuur op het totale ventilatiedebiet, relatie buitentemperatuur op de PM10 concentratie in de stal, niveau van het ventilatiedebiet door de droogtunnel, verwijderingsrendement van de droogtunnel voor PM10) en de resultaten van de berekeningen besproken. Op stalniveau varieert het verwijderingsrendement van 18 tot 79%. Op basis van de berekeningen worden de volgende emissiereducties op stalniveau voorgesteld, waarbij wordt uitgegaan van een geïnstalleerde capaciteit voor de beluchting van 2 m3/dier/uur: · droogtunnel met geperforeerde banden (E 6.4.1); 30% · droogtunnel met geperforeerde metalen platen (E 6.4.2) en mestdroogsysteem met geperforeerde doek (E 6.1); 55% De beschrijvingen worden aangepast ten aanzien het drogestofgehalte van de mest en de controle daarop.
Original languageDutch
Place of PublicationLelystad
PublisherWageningen UR Livestock Research
Number of pages8
Publication statusPublished - Mar 2011

Publication series

NameRapport / Wageningen UR Livestock Research
No.449
ISSN (Print)1570-8616

Cite this