Emissiebeperking door combinatie van een windhaag en het éénzijdig bespuiten van de laatste appelboomenrij

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Om het milieu en in het bijzonder het oppervlaktewater zo min mogelijk te belasten met gewasbe4 schermingsmiddelen, wordt er door de fruitteeltsector een uiterste inspanning verricht om de emissie naar het milieu beperkt te houden. Door wet4 en regelgeving (Lozingenbesluit open teelt en veehouderij en de Bestrijdingsmiddelenwet) wordt hierin verder aandacht geschonken. De emissie kan op verschillende ma4 nieren beperkt worden (technische4 en teeltmaatregelen). Een teeltmaatregel is bijvoorbeeld het aanleggen van een teeltvrije zone, waardoor de afstand tussen het te bespuiten gewas en het oppervlaktewater vergroot wordt, en de emissie (driftdepositie) af zal nemen. Wanneer op de teeltvrije zone een windhaag wordt geplaatst, zal de driftdepositie op het oppervlaktewater door de afvangende werking van de haag verder verminderen. Ook het éénzijdig bespuiten van de buitenste fruitbomenrij is een manier om de emissie buiten de boomgaard te beperken. In het beschreven onderzoek is het effect van een elzenwindhaag en het éénzijdig bespuiten van de buiten4 ste bomenrij op de emissie gemeten in vergelijking met een standaard bespuiting (tweezijdige bespuiting met de Albuz lila dop, holle kegel, 7 bar spuitdruk). Het onderzoek werd uitgevoerd in boomgaarden die representatief waren voor commerciële boomgaarden. De bespuitingen werden uitgevoerd met een Munckhof dwarsstroomspuit. Het aantal doppen werd aangepast aan de boomhoogte. Het spuitvolume in de proef varieerde van 177 – 368 l.ha41 (afhankelijk van de appelboomhoogte en aantal geopende spuit4 doppen).
  Original languageDutch
  Place of PublicationRandwijk
  PublisherPPO Fruit
  Number of pages47
  Publication statusPublished - 2004

  Publication series

  NameRapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit
  PublisherPPO Fruit
  No.2004-04

  Keywords

  • fruit growing
  • apples
  • emission
  • wind effects
  • wind protection

  Cite this