Emissie van bestrijdingsmiddelen naar oppervlaktewater in het beheersgebied van waterschap Hunze en Aa's

R.C.M. Merkelbach, R.A. Smidt

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In opdracht van Waterschap Hunze en Aa zijn de monitoringsresultaten over de periode 1998 t/m 2003 geinterpreteerd in het kader van de evaluatie van het Lozingenbesluit Open Teelt en Veehouderij (LOTV). De resultaten zijn vergeleken met modelberekeningen voor de jaren 2000 en 2002. Gebruikmakend van omzetcijfers uit 2000 en 2002 zijn een tweetal emissiescenario¿s doorgerekend, die kortweg zijn genoemd: 0% LOTV en 90% LOTV. Voor beide jaren zijn alleen de twee belangrijkste emissieroutes gekwantificeerd: drift en laterale uitspoeling. Het rapport beschrijft de synthese van de meetuitkomsten in het licht van de modelberekeningen voor de belangrijkste werkzame stoffen.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages53
Publication statusPublished - 2004

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.980
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • pesticides
  • emission
  • water pollution
  • surface water
  • plant protection
  • monitoring
  • groningen
  • drenthe

Cite this