Emissie van bestrijdingsmiddelen naar oppervlaktewater in het beheersgebied van waterschap Noorderzijlvest; achtergrondberekeningen en monitoringsresultaten in het kader van de evaluatie Lozingenbesluit open teelt en veehouderij

R.C.M. Merkelbach, R.A. Smidt

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In opdracht van Waterschap Noorderzijlvest zijn de monitoringsresultaten over de periode 1998 t/m 2003 geïnterpreteerd in het kader van de evaluatie van het Lozingenbesluit Open Teelt en Veehouderij (LOTV). De resultaten zijn vergeleken met modelberekeningen voor de jaren 2000 en 2002. Gebruikmakend van omzetcijfers uit 2000 en 2002 zijn een tweetal emissiescenario¿s doorgerekend, die kortweg zijn genoemd: 0% LOTV en 90% LOTV. De maatregelen onder deze scenario¿s zijn als volgt: 2000, 0% LOTV: geen teeltvrije zone / 100% standaard doppen, spuitboomhoogte (75cm boven gewas) 2002, 90% LOTV: 90% teeltvrije zone conform LOTV, 90% driftarme doppen + kantdoppen spuitboomhoogte (max. 50 cm boven gewas) Voor beide jaren zijn alleen de twee belangrijkste emissieroutes gekwantificeerd: drift en laterale uitspoeling. Het rapport beschrijft de synthese van de meetuitkomsten in het licht van de modelberekeningen voor de belangrijkste werkzame stoffen.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages52
Publication statusPublished - 2004

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.1021
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • water pollution
  • pesticides
  • surface water
  • monitoring
  • pollution control
  • arable farming
  • emission
  • livestock farming
  • groningen

Cite this