Emissie door oppervlakkige afspoeling : relevantie en preventie : tussenrapportage 2011

A. Evenhuis, W.H.J. Beltman, R.Y. van der Weide, M.G. van Zeeland, H.T.A.M. Schepers, J.W. Deneer

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De doelstelling van het rapportage-project was: - Op basis van bestaande kennis uit binnen- en buitenland (metingen, modelstudies) inzichtelijk maken in hoeverre oppervlakkige afspoeling van (vrijwel) vlakke percelen verantwoordelijk kan zijn voor (piek) belasting van oppervlaktewater; - Inzichtelijk maken in hoeverre een vergelijking met andere emissieroutes mogelijk is en, zo mogelijk, deze vergelijking inzichtelijk maken; - Verkenning van de mate van overeenstemming tussen de uitgangspunten van de modelmatige berekening van afspoeling en de situatie op representatieve praktijksituaties in Nederland. Wanneer relevante afwijkingen verwacht worden, deze benoemen; - Vaststellen of er zicht is op effectieve maatregelen om oppervlakkige afspoeling tegen te gaan. Dit kunnen bestaande of nieuwe maatregelen zijn. Hiervoor is een korte internationale literatuurscan uitgevoerd naast een verkenning om te bepalen hoe vaak afspoeling van water kan optreden op landbouwgronden in het vlakke deel van Nederland. Voor dit laatste onderdeel zijn neerslaggegevens van 30 jaar geanalyseerd op de frequentie van optreden van buien voor 3 meteostations en zijn zand- en kleigronden gekarakteriseerd met hun infiltratiesnelheid.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherPraktijkonderzoek Plant & Omgeving
Number of pages68
Publication statusPublished - 2012

Keywords

  • runoff
  • agricultural soils
  • surface water
  • emission
  • pesticides
  • pesticide residues
  • plant protection
  • precipitation
  • infiltration
  • meteorological observations

Cite this