El empresario agricola en el jugoso negocio de las frutas y hortalizas de Mexico

H. Gonzalez Chavez

  Research output: Thesisinternal PhD, WU

  Abstract

  Dit werk heeft als doel om het veranderingsproces uit te leggen dat een landbouwstreek heeft ondergaan door de komst van een van oorsprong Noordamerikaanse exportondernemingen van landbouwprodukten. Deze ondernemingen zijn op grote schaal met de verbouw begonnen van groenten en fruit voor de markt in de Verenigde Staten in de wintertijd. Voor de analyse van dit veranderingsproces heb ik gekozen voor een theoretisch en methodisch perspectief dat van de deelnemende actoren uitgaat. Binnen het geheel van actoren, is mijn aandacht vooral uitgegaan naar de ondernemers van Mexicaanse origine. Zij zijn begonnen als producenten van de exportprodukten en door de tijd heen zijn ze gaan deelnemen aan de industriële verwerking. Ze verpakken de produkten, en vermarkten nu in de nationale en internationale markt.

  Het studiegebied bevindt zich in het Westen van Mexico, in een vallei die binnen de bergketen ligt van de Sierra Madre Oriental. Deze vallei omvat drie gemeentes in de deelstaat Jalisco: Autlán, Ei Grullo en El Limón.

  In dit werk bekijk ik drie problemen van theoretisch karakter. De eerste herziet het probleem van de interventie in de sociale verandering, en in het bijzonder probeert het de vraag te beantwoorden over de rol die de externe "agenten" spelen, in dit geval de multinationale ondernemingen. Mijn positie over deze problematiek is dat het handelen van de transnationale ondernemingen vorm krijgt aan de hand van de weerstanden en de initiatieven van de lokale actoren. Deze actoren zien nieuwe of verschillende mogelijkheden voor hun handelen en voordeel in het licht van de initiatieven en de aanbiedingen van de transnationale ondernemingen als die in hun gebied aankomen.

  De lokale ondernemers hebben geen passieve rol ten aanzien van de Amerikaanse ondernemingen; of beter gezegd, ze proberen voordeel te halen uit al hun ervaringen, relaties en middelen die ze hebben. Door middel van het deelnemen aan de produktie van deze gewassen proberen ze betere condities te verkrijgen. Deze betere condities maakt het mogelijk om te groeien en zich los te maken van de technologische, commerciële en financiële afhankelijkheid van de Amerikaanse ondernemingen. Wanneer de lokale ondernemers dat bereiken concurreren ze met de internationale bedrijven voor het verkrijgen van de hoogste economische voordelen.

  Het tweede vraagstuk waar deze studie over gaat is het begrijpen van het "globalisatie" of "internationalisatie" proces vanuit het perspectief van de rol die de lokale actoren daarin spelen. In de studie bekritiseer ik de stelling dat er een economische geïntegreerde wereldstructuur als een functioneel geheel bestaat, dat ons leidt naar een grotere economische en culturele homogenisatie. Ten aanzien van deze stelling, benadruk ik de heterogeniteit en de onbepaaldheden in de wereldprocessen, en de noodzaak om specifieke historische processen in elke regio en in elk land te erkennen.

  De lokale ondernemers zijn geen actoren die gebonden zijn aan een gebied, een regio of een land. De juridische en administratieve afbakening zijn van historische origine, en hun geldigheid hangt af van de manier waarop elk individu en elke groep er waarde aan geeft en gebruik van maakt. De ondernemers definiëren op een flexibele manier hun grenzen rekening houdend met de behoeften en de belangen van hun onderneming. Op deze manier geven ze continuïteit of openen nieuwe alternatieven ten aanzien van de economische, sociale en culturele relaties. Deze veranderende relaties hebben betrekking op de produktie, de verwerking en de vermarkting in zowel de produktie- als de vermarktingsplaats.

  Het derde vraagstuk voor analyse is het gebruik dat de agrarische exportondernemers maken van de natuurlijke bronnen. De centrale vraag is of deze landbouw op de lange termijn het productiviteitsniveau kan handhaven, ten bate van de producenten van de volgende generaties. Mijn aandacht gaat uit naar de produktiewijze van de Amerikaanse en mexicaanse producenten, en de directe gevolgen daarvan op de produktiviteit van de natuurlijke bronnen van het gebied. Het resultaat van deze studie bevestigt de conclusies van andere onderzoekers, dat deze landbouw schade veroorzaakt in de ecosystemen waarin het zich ontwikkelt. Bovendien laat ik zien dat deze manier van het gebruiken van natuurlijke bronnen door de Amerikaanse ondernemingen is ingevoerd en door de lokale producenten is overgenomen. Het wonen in de produktieregio en het eigenaar zijn van het land, hebben tot gevolg dat de lokale ondernemers controlemaatregelen hebben ingevoerd om de verderfelijke effecten van deze produktiewijze tegen te gaan.

  De etnografische methodologie heeft het me in deze studie mogelijk gemaakt om de meest relevante informatie in te winnen met als doel me te kunnen verdiepen in de drie hiervoor genoemde vraagstukken.

  Deze studie bevat 8 hoofdstukken en conclusies. In het eerste introduceer ik een discussie over de meest relevante bibliografie betreffende studies over landbouwexportbedrijven en behandel ik uitvoerig de in deze samenvatting genoemde vraagstukken. In het tweede hoofdstuk behandel ik gegevens over het studiegebied, Autlán, El Grullo en En Limón, aan de hand van de condities van de Mexicaanse en Amerikaanse exportondernemers die deze landbouwexport zijn begonnen. Het derde en vierde hoofdstuk analyseert de expansie de lokale landbouwexportbedrijven. De hoofdstukken vijf tot en met acht hebben met elkaar gemeen dat het case-studies zijn over de ondernemersloopbaan van verschillende lokale producenten. Deze cases laten ons de heterogeniteit zien in de ontwikkelingsprocessen en de vele verschillende antwoorden van de deelnemende actoren. Elk hoofdstuk is een eenheid op zich dat rekening geeft van het opkomen en de consolidatie van de individuele en collectieve landbouwexportondernemingen.

  Original languageSpanish
  QualificationDoctor of Philosophy
  Awarding Institution
  Supervisors/Advisors
  • Long, N.E., Promotor
  Award date8 Jun 1994
  Place of PublicationS.l.
  Publisher
  Print ISBNs9789054852407
  Publication statusPublished - 1994

  Keywords

  • productivity
  • socioeconomics
  • international cooperation
  • integration
  • production
  • planning
  • economics
  • exports
  • multinational corporations
  • horticulture
  • mexico
  • economic cooperation

  Cite this