Eindrapportage van de milieuresultaten behaald in de nitraatprojecten (1999-2003). Deel II: Resultaten per project

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Met dit rapport wordt beoogd de milieu-resultaten samen te vatten die behaald zijn in de projecten welke in de periode 1999-2003 in Nederland zijn uitgevoerd in het kader van het Actieplan Nitraatprojecten, en die hier kortweg worden aangeduid als ‘de Nitraatprojecten’. Deze synthesestudie maakt deel uit van zowel de Evaluatie Actieplan Nitraatprojecten, alsook van de Evaluatie Meststoffenwet 2004, en bestaat uit twee delen. Het voorliggende Deel I brengt de belangrijkste milieuresultaten uit de Nitraatprojecten samen. Daarbij is gepoogd om overeenkomsten en verschillen te benoemen. Dit deel bevat ook een opsomming van de belangrijkste conclusies uit de projecten. Deel II omvat een serie hoofdstukken, waarin telkens per nitraatproject de milieuresultaten behandeld worden. Die hoofdstukken zijn opgesteld door de projectleiders of andere direct betrokkenen in de respectievelijke projecten, en vormen het basismateriaal waaruit dit Deel I is ‘gedistilleerd’
  Original languageEnglish
  Place of PublicationWageningen
  PublisherPlant Research International
  Number of pages275
  Publication statusPublished - 2005

  Publication series

  NameRapport / Plant Research International
  PublisherPlant Research International
  No.75B
  ISSN (Print)1566-7790

  Keywords

  • nitrates
  • soil chemistry
  • leaching
  • nitrogen balance
  • water pollution
  • pollution control
  • netherlands

  Cite this