Eindrapportage organische meststoffen: samenstelling en werking

J.J. de Haan, W.C.A. van Geel, J.G.M. Paauw, G.J.H.M. van der Burgt, A.J.T.M. Hospers-Brands, A. Venhuizen, K. Oonk

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De mest- en mineralen wetgeving is en wordt verder aangescherpt. Telers moeten daardoor steeds scherper het aanbod van meststoffen afstemmen op de gewasbehoefte. Bij gebruik van kunstmest is dat makkelijker dan bij gebruik van organische mestsoorten en composten. Deze beweging veroorzaakt dus een tendens naar verminderd gebruik van organische meststoffen. Dat is om diverse redenen een zorgelijke ontwikkeling, o.a. door een lagere organische stof aanvoer. Door beter gebruik te maken van de aanwezige kennis, zowel oude als recente, kan de onzekerheid over de werking van de meststoffen voor een deel weggenomen worden en kunnen ook betere keuzes gemaakt worden in de organische meststoffen die goed bij gewas en bedrijf passen. Daardoor kan het gebruik van organische meststoffen bevorderd worden en kan de mineralenbenutting uit die meststoffen verhoogd worden.
Original languageDutch
Place of PublicationLelystad
PublisherPraktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten
Number of pages13
Publication statusPublished - 2013

Keywords

  • fertilizer application
  • arable farming
  • organic fertilizers
  • composition
  • nutrient availability
  • use value
  • nutrient accounting system
  • modules
  • research projects

Cite this