Eindrapport 20 juni 2014 : deelrapport B: wateraanbod glastuinbouw Haaglanden

N. Koeman-Stein, W. Appelman, R. Creusen, M. Paalman, B. Raterman, W. Voogt

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In de regio Haaglanden is veel glastuinbouw. Op dit moment wordt hemelwater als primaire gietwaterbron gebruikt voor de substraatteelt, wat 88% van het glastuinbouw areaal in deze regio beslaat. Bedrijven zijn verplicht een hemel-waterberging te hebben van minimaal 500 m3/ha. Dit is echter niet genoeg voor de meeste bedrijven. Doordat water tijdens piekbuien onvoldoende kan worden opgevangen, en het meeste water nodig is in een periode met weinig regenval, ontstaat een watertekort. Om het huidige tekort op te lossen wordt een alternatieve bron ingezet als aanvullend gietwater. Een veelbelovende alternatieve gietwaterbron lijkt water van de afvalwaterzui-vering Harnaschpolder. Behalve het inzetten van een alternatieve waterbron, of het vergroten van de bergingscapaciteit, kan ook gezocht worden naar manieren om de watervraag te verminderen.
Original languageDutch
Place of PublicationUtrecht
PublisherProgrammabureau Kennis voor Klimaat
Number of pages48
Publication statusPublished - 2014

Publication series

NameKvk rapport
PublisherProgrammabureau Kennis voor Klimaat
No.nummer KvK105/2013B

Keywords

  • greenhouse horticulture
  • water supply
  • precipitation
  • fresh water
  • water use
  • zuid-holland
  • westland

Cite this