Eigen Kracht-interventies in het Centrum voor Jeugd en Gezin

M. Blok, A. Wagemakers, M. van Leeuwe, M. Scholten

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Ontwikkelingen in beleid en maatschappij hebben geleid tot de oprichting van Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) en een groeiende aandacht voor ‘Eigen Kracht’- interventies. Doel van dit artikel is om de toepassing van Eigen Kracht(-interventies) door CJG’s en de factoren die hierop van invloed zijn in kaart te brengen. Hiertoe is een raamwerk samengesteld met daarin de centrale begrippen van het werken vanuit de Eigen Kracht-gedachte: samenwerking en empowerment. Vervolgens zijn digitale vragenlijsten bij elf Provinciale beleidsmedewerkers en semigestructureerde interviews bij 26 CJG-coördinatoren afgenomen. CJG’s passen veel verschillende Eigen Kracht-interventies toe. Slechts enkele hiervan komen voor in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). Factoren als de benodigde verandering in visie voor het uitvoeren van Eigen Kracht-interventies en de hoge kosten wegen zwaarder dan de empirische onderbouwing. CJG-coördinatoren hebben weinig inzicht in de toepassing van de Eigen Kracht-interventies en monitoring vindt nauwelijks plaats. Veel CJG’s zijn net gestart en hebben meer tijd nodig voor het implementeren van Eigen Kracht-interventies.
Original languageDutch
Pages (from-to)156-162
JournalTijdschrift voor Gezondheidswetenschappen
Volume92
Issue number4
DOIs
Publication statusPublished - 2014

Cite this