EHS-experiment Gaasterland; 2 effectiviteit agrarisch weidevogelbeheer

J.G. de Molenaar, D.A. Jonkers, P.F.G. Vereijken, G. Kolkman

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar de effectiviteit van weidevogelbeheer. Het doel van het ecologische onderzoek is in andere, algemenere bewoordingen na te gaan of natuurbeheer door agrariërs (SAN) een goed alternatief is voor natuurbeheer door natuurbeschermingsorganisaties (SN). De concrete vraag van het hiervoor opgezette weidevogelonderzoek luidt: ¿Hoe verhouden de resultaten van weidevogelbeheersovereenkomsten die zijn afgesloten met boeren (`SAN-/boerenbeheer¿) zich tot die van enerzijds gangbaar intensief graslandbeheer en anderzijds tot die van weidevogelbeheer door natuurbeschermingsorganisaties (`SN/reservaatbeheer¿)? De resultaten hebben betrekking op de dichtheden van broedparen, de lotgevallen van de weidevogellegsels en zo mogelijk die van de kuikens.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages51
Publication statusPublished - 2005

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.1131
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • grassland management
  • birds
  • nature conservation
  • agri-environment schemes
  • grassland birds
  • agroecology
  • gaasterland
  • friesland

Cite this