EHS en ecosysteemdiensten : verkenning onderzoeksvragen samenhangend met kosten en baten op lange termijn

A. Gaaff, T.C.P. Melman

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Het belang van natuur voor de samenleving wordt breed gedeeld, wanneer dit geformuleerd wordt in algemene termen. Bij vérstrekkende beleidsbeslissingen is dieper gaand inzicht in dit belang nodig; de kennis hiervoor is niet altijd voorhanden. Dit rapport inventariseert onderzoeksvragen die in deze leemte kunnen voorzien. Daarbij is enerzijds geredeneerd vanuit de Ecologische Hoofdstructuur en het natuurwetenschappelijke begrip ecosysteemdiensten. Anderzijds is ook geïnventariseerd welke vragen bij maatschappelijke sleutelpersonen leven die zij met zekere urgentie vanuit de wetenschap beantwoord willen zien.
Original languageDutch
Place of PublicationDen Haag / Wageningen
PublisherLEI / Alterra
Number of pages115
ISBN (Print)9789086154876
Publication statusPublished - 2011

Publication series

NameAlterra rapport
PublisherLEI / Alterra
No.2092
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • ecological network
  • land use
  • ecosystem services
  • cost benefit analysis
  • netherlands

Cite this