Effects of climate change on North Sea fish and benthos

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In deze literatuurstudie is geprobeerd de belangrijkste recente literatuur over klimaat gerelateerde effecten op vis en bodemdieren op een rij te zetten. Om het grote aantal artikelen te structureren is eerst een overzicht gemaakt van de literatuur over abiotische factoren die direct beïnvloed worden door klimaatverandering. Daarna zijn de diverse processen gedefinieerd die bepalen hoe populaties reageren op veranderingen in deze factoren op het niveau van individuen (fysiologie, gedrag), de populatie (populatieregulering, biologische interacties tussen organismen, zoals predatie en competitie) en het ecosysteem (leefomgeving en voedsel). De huidige stand van kennis in het marine klimaatonderzoek is beschreven door alle gerapporteerde ontwikkelingen die mogelijkerwijs verband houden met klimaatverandering samen te vatten, en de leemtes in kennis te identificeren. Voorstellen voor welke stappen er nodig zijn om effecten van klimaatveranderingen mee te kunnen wegen in visserijbeheer worden gegeven
Original languageEnglish
Place of PublicationIJmuiden
PublisherIMARES
Number of pages111
Publication statusPublished - 2006

Publication series

NameReport / Wageningen IMARES
PublisherIMARES
No.no. C057/06

Keywords

  • marine ecology
  • climatic change
  • effects
  • fishes
  • shellfish
  • ecosystems
  • fishery management
  • north sea
  • literature reviews

Cite this