Effects of climate change and nitrogen deposition on vegetation and decomposition in bog ecosystems

A.J.G. Breeuwer

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Abstract

De hoofdvraag binnen deze studie was: hoe zal klimaatverandering de vegetatie en het functioneren van hoogvenen beïnvloeden. Daarbij is onderzocht wat het effect van temperatuurverhoging, N depositie en waterstandsfluctuatie op competitie tussen verschillende Spagnum soorten en op de complete hoogveenvegetatie is
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
  • Wageningen University
Supervisors/Advisors
  • Berendse, Frank, Promotor
  • Heijmans, Monique, Co-promotor
Award date3 Jun 2008
Place of Publication[S.l.
Print ISBNs9789085049319
Publication statusPublished - 2008

Keywords

  • vegetation
  • bog plants
  • moorlands
  • temperature
  • natural areas

Cite this