Effectrapportage Vlaardingse Vlietlanden voor een nieuw peilbesluit van Delflands boezem

F.J.J. Niewold, R.W. de Waal, M.J.J. la Haye, P.W.F.M. Hommel, T.C.P. Melman

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Onderzoek is uitgevoerd naar vijf varianten van waterpeilbeheer voor het gebied in eigendom en beheer van Natuurmonumenten. Hoogheemraadschap Delfland moet voor een periode van tien jaar een nieuw peilbesluit voor de boezem vaststellen. Er worden daarvoor vijf peilvarianten aan het bestuur voorgelegd. In dit rapport zijn op basis van aanwezige gegevens, literatuur en deskundigenoordelen de effecten nagegaan van deze varianten op de natuurwaarden van het natuurgebied de Vlaardingse Vlietlanden en andere boezemlandjes. De peilvarianten, waarbij sprake is van peilverlaging en een onnatuurlijk omgekeerd peil worden als ongunstig beoordeeld voor handhaving van de kwaliteit van de Dotterbloemhooilanden en het leefgebied van de Noordse woelmuis. Bij invoering van deze varianten wordt een verzoek voor ontheffing van de FFwet voor de aanwezige beschermde soorten, waaronder Dotterbloem, Brede orchis en Noordse woelmuis noodzakelijk geacht. Er worden daarvoor een aantal begeleidende/compenserende maatregelen besproken, zoals verdiepen en uitbreiden van sloten en greppels, bekalking en bemesting, plaggen, en afdamming van percelen en/of het gehele centrale deel en oppompen van boezemwater. Daarnaast worden mogelijkheden besproken voor vorming van een aparte boezem rond de Vlietlanden en ontwikkeling van nieuwe moerasgebieden grenzend aan dit natuurgebied
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages71
Publication statusPublished - 2005

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.1248
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

 • water management
 • surface water
 • regulation
 • flora
 • fauna
 • protected species
 • netherlands
 • nature conservation
 • water level
 • zuid-holland
 • westland
 • natural areas
 • water level management

Cite this