Effectiviteit van het natuur- en milieu-educatiebeleid

K.M. Sollart

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In dit rapport wordt een evaluatie van het rijksbeleid op het gebied van Natuur- en Milieu-Educatie (NME) van de afgelopen decennia gegeven. Een belangrijke beleidsprestatie in deze periode is de structurele opname van NME in de kerndoelen en eindtermen van het onderwijs. Daarnaast zijn er ook buitenschools vele initiatieven van de grond gekomen. Er zijn echter ook minder succesvolle resultaten. De daadwerkelijke inhoudelijke invulling van NME en de aandacht voor een vakoverstijgende aanpak op scholen is nog steeds beperkt en lijkt eerder af dan toe te nemen, een reden voor bezorgdheid. Wat precies de bijdrage van het beleid is aan doelbereiking is niet altijd duidelijk. Dit geldt ook voor de realisatie van `ultieme` beleidsdoelen zoals draagvlakontwikkeling en een duurzame samenleving. Dat ondersteunende doel- en taakstellingen uiteindelijk wel bijdragen aan het bereiken van de `ultieme` doelen is meestal wel plausibel, maar vanwege het algemene en meerduidige karakter van deze doelen en het ontbreken van meetbare taakstellingen en indicatoren niet eenvoudig aan te tonen. Daarmee kan de effectiviteit van het beleid dus niet eenduidig worden vastgesteld. Wel duidelijk is dat NME (nog) niet in de `mainstream' is terechtgekomen, en dat om dit voor elkaar te krijgen nog een aanzienlijke inspanning nodig is. Trefwoorden: Natuur- en Milieu-Educatie, NME, natuurbeleid, evaluatie van Natuur en Milieu-Educatie-beleid, effectiviteit en effecten van NME
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherNatuurplanbureau
Number of pages167
Publication statusPublished - 2004

Publication series

NamePlanbureaurapporten
PublisherNatuurplanbureau
No.17
ISSN (Print)1574-0935

Keywords

  • environmental education
  • education
  • government policy
  • program effectiveness
  • evaluation
  • netherlands
  • nature
  • nature and environmental education

Cite this