Effectiviteit van het "Alternatieve Spoor" in de Noordelijke Friese Wouden

M.P.W. Sonneveld, J.F.F.P. Bos, J.J. Schröder, J. Roelsma, D.J. Brus, J. Bloem, R.G.M. de Goede, J. Bouma

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Bij een deel van de melkveehouderijbedrijven in de Noordelijke Friese Wouden (NFW) leeft de wens om mest bovengronds te mogen uitrijden. Een aantal bedrijven volgt daartoe een zogeheten alternatief spoor. Deze strategie bestaat uit een combinatie van maatregelen als een verlaging van de kunstmestgift en het voeren van een eiwitarm en structuurrijk rantsoen. De hoofdvraag binnen dit onderzoek is of toepassing van het alternatieve spoor, inclusief het bovengronds aanwenden van mest, een even lage ammoniakemissie oplevert in vergelijking met bedrijven die dit spoor niet volgen en mest emissiearm aanwenden.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen UR
Number of pages137
Publication statusPublished - 2009

Keywords

  • livestock farming
  • fertilizers
  • feed formulation
  • feed rations
  • emission
  • ammonia
  • air quality
  • friese wouden
  • friesland

Cite this