Effectiviteit van herstelbeheer in vennen en duinplassen op de middellange termijn

E. Brouwer, J. Frazao, G.H.P. Arts

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Al sinds het opstarten van de regeling OBN zijn er herstelmaatregelen uitgevoerd in vennen en duinplassen. In een deel van de wateren bleek de waterkwaliteit en de vegetatie zich goed te herstellen in de eerste vijf jaren na de ingreep, maar de Fauna bleek op korte termijn overwegend negatief te reageren. Op deze korte termijn bleek vooral herstel van abiotiek en vegetatie op te treden indien zowel vermesting als eventuele verzuring werden bestreden en hernieuwde vermesting en verzuring werden voorkomen. In de praktijk betekende dit het verwijderen van sliblagen, plaggen van oevers, verwijderen van boomopslag en voorkomen van hernieuwde vermesting door o.a. bladinwaai en te grote aantallen watervogels. Verzuring kon het beste worden voorkomen door gedoseerde inlaat van voedselarm, gebufferd water of door bekalking van het inzijggebied. Na verloop van tijd bleken er nog de nodige onbeantwoorde vragen te zijn: Hoe pakken de herstelmaatregelen op de middellange termijn uit voor de levensgemeenschappen van vennen en duinplassen? Hoe reageert de fauna op de herstelmaatregelen? Hoe reageren sier- en kiezelwieren op de herstelmaatregelen? Moet het beheer worden aangepast nu de atmosferische depositie is afgenomen
Original languageDutch
Place of PublicationNijmegen
PublisherB-WARE Research Centre
Number of pages208
Publication statusPublished - 2009

Publication series

NameRapport
PublisherB-WARE Research Centre
No.2009.11

Keywords

 • standing water
 • ponds
 • wetlands
 • rehabilitation
 • duneland
 • vegetation
 • water quality
 • freshwater ecology
 • soil chemistry
 • macrofauna
 • ecological restoration
 • restoration management
 • natura 2000

Cite this