Effectiviteit van graslandpakketten van de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer en Subsidieregeling Natuurbeheer; studie in het licht van de LNV-beleidsombuiiging "van verwerving naar beheer"

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Onderzocht zijn de mogelijke effecten van de graslandgerelateerde beheerpakketten van de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN) en de Subsidieregeling Natuurbeheer (SN). Als uitgangspunt voor de te bereiken doelen zijn de Natuurdoelen en de Natuurdoeltypen genomen. Aandacht is besteed aan de te verwachten effectiviteit van de beheersregimes zoals die in de beheerpakketten zijn opgenomen. Daarnaast is de uitvoering van de beheerregelingen bekeken: wordt het beheer uitgevoerd op daartoe geschikte plekken? Dit aan de hand van het voorkomen van de gewenste meetsoorten in de nabijheid en de abiotische geschiktheid. Voorts is in beeld gebracht in hoeverre vermesting eventuele beheerseffecten frustreert. Ten slotte is voor enkele SAN-pakketten bepaald in hoeverre deze de floristische diversiteit bevorderen. Trefwoorden: Programma Beheer (SAN, SN), (agrarisch) natuurbeheer, effectiviteit, graslandvegetatie, beleidsombuiging (verwerving => beheer).
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherNatuurplanbureau
Number of pages69
Publication statusPublished - 2005

Publication series

NamePlanbureaurapporten
PublisherNatuurplanbureau
No.27
ISSN (Print)1574-0935

Keywords

  • grasslands
  • subsidies
  • policy
  • nature conservation
  • grassland management
  • netherlands
  • agri-environment schemes

Cite this