Effectiviteit van agrarisch natuurbeheer voor weidevogels : modelontwikkeling

R. Pouwels, P.W. Goedhart, H. Baveco, R. Jochem, W. Geertsema

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De laatste jaren is er een discussie ontstaan over de vraag of agrarisch natuurbeheer effectief is voor het behoud van biodiversiteit, waarbij weidevogels de meeste aandacht krijgen. In het kader van het DWK-programma “Natuurlijke biodiversiteit en soortenbeheer” van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is voor het Milieu- en Natuurplanbureau het onderzoek gestart om nader inzicht in voornoemde problematiek te krijgen. Het uiteindelijke doel is om met debeschikbare kennis een ruimtelijk expliciet model te ontwikkelen waarmee verkennende analyses zijn uit te voeren. Dit rapport geeft de aanpak van de modelontwikkeling, de gebruikersmogelijkheden van het weidevogelmodel en de kanttekeningen bij hetgebruik weer.Trefwoorden: agrarisch natuurbeheer, weidevogels, Ruimtelijke demografisch model, HSI-model, habitat kwaliteit, broedgegevens, effectiviteit, beheersovereenkomsten, grutto, verstoring, landgebruik, regressie
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherNatuurplanbureau
Number of pages123
Publication statusPublished - 2005

Publication series

NamePlanbureaurapporten
PublisherNatuurplanbureau
No.24
ISSN (Print)1574-0935

Keywords

  • grassland management
  • limosa limosa
  • habitats
  • land use
  • farming
  • netherlands
  • agri-environment schemes
  • grassland birds

Cite this