Effectiviteit van agrarisch natuurbeheer voor weidevogels : literatuuronderzoek

M.E. Sanders, R. Pouwels, H. Baveco, A. Blankena, M.J.S.M. Reijnen

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De laatste jaren is er een discussie ontstaan over de vraag of agrarisch natuurbeheer effectief is voor het behoud van biodiversiteit, waarbij weidevogels de meeste aandacht krijgen. In het kader van het DWK-programma “Natuurlijke biodiversiteit en soortenbeheer” van het Ministerie van LNV is voor het Milieu- en Natuurplanbureau het onderzoek gestart om nader inzicht in voornoemde problematiek te krijgen. Het uiteindelijke doel is om met de beschikbare kennis een ruimtelijk expliciet model te ontwikkelen waarmee verkennende analyses zijn uit te voeren. In dit rapport wordt een overzicht gegeven van beschikbare kennis op basis van een literatuurstudie en wordt ingegaan op de vragen: wat is er bekend over de effectiviteit van agrarisch natuurbeheer, welke kenmerken van de weidevogels zijn van belang voor de modellering, welke factoren bepalen die effectiviteit, welke (weidevogel)modellen zijn er en waar kunnen we gebruik van maken. Trefwoorden: agrarisch natuurbeheer, weidevogels, literatuuronderzoek, Ruimtelijke demografisch model, HSI-model, habitat kwaliteit, broedgegevens, effectiviteit, beheersovereenkomsten, grutto, verstoring, landgebruik, veenweidegebied,
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherNatuurplanbureau
Number of pages54
Publication statusPublished - 2004

Publication series

NamePlanbureaurapporten / Natuurplanbureau
PublisherNatuurplanbureau
No.2
ISSN (Print)1574-0935

Keywords

  • farm management
  • nature conservation
  • birds
  • protection
  • population dynamics
  • habitats
  • land use
  • netherlands
  • grassland birds
  • agri-environment schemes

Cite this