Effectiviteit KRW herstelmaatregelen in de rijkswateren. Analyserapport meestromende nevengeulen en eenzijdig aangetakte strangen

L. van Kouwen, M. Dionisio Pires, G. van Geest, M.C. van Riel

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Met de komst van de KRW (EP 2000) en stroomgebiedbeheersplannen met bijbehorende maatregelpakketten is er veel aandacht voor de wijze waarop maatregelen uitgevoerd kunnen worden. Vragen die hierbij centraal staan zijn: welke inrichting levert het hoogste ecologische rendement en hoe kunnen beheer en onderhoud tot een minimum beperkt worden? In opdracht van Rijkswaterstaat voert Deltares daarom studies uit die gericht zijn op de ontwikkeling en montage van kennis over de ecologische effectiviteit van maatregelen in Rijkswateren, in samenhang met hydromorfologische stuurvariabelen. De hier besproken studie wordt in 3 delen opgesplitst: - een oevertypologie aan de hand van bestaande natuurvriendelijke oeverconstructies; - een literatuuronderzoek naar de huidige kennis met betrekking tot (ecologisch effectieve) inrichting van natuurvriendelijke oevers; - een literatuuronderzoek naar de huidige kennis met betrekking tot beheer en onderhoud.
Original languageDutch
Place of PublicationDelft
PublisherDeltares
Number of pages89
Publication statusPublished - 2011

Publication series

Name1204157-001
PublisherDeltares

Keywords

  • riparian vegetation
  • riparian ecology
  • catchment hydrology
  • morphology
  • literature reviews
  • riverbank protection
  • maintenance
  • nature development

Cite this