Effectiviteit ammoniakmaatregelen in en rondom de Natura2000-gebieden in de provincie Overijssel

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In deze studie is de ammoniak en stikstofdepositie op de Natura2000-gebieden in Overijssel verkend en zijn de mogelijke effecten van maatregelen in de landbouw op de emissie en depositie van stikstof uit de landbouw (vermestende depositie) weergegeven. Tevens is de ontwikkelingruimte voor de veehouderij in beeld gebracht. Daarmee wordt inzicht gegeven in welke vorm en mate de beschikbare middelen het best ingezet kunnen worden. Daarnaast vormt het inzicht in deze onderwerpen ook een belangrijke bijdrage aan het proces voor het opstellen van de beheerplannen voor de Natura2000-gebieden, waarin flankerend beleid kan worden opgenomen en de haalbaarheid en betaalbaarheid van de natuurdoelen zal worden bepaald. Dit alles tegen de achtergrond van de ILG afspraak met het rijk om de milieukwaliteit van natuurgebieden te verbeteren
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages96
Publication statusPublished - 2008

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.1682
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • ammonia
  • deposition
  • pollution
  • protection
  • agriculture
  • netherlands
  • nitrates
  • natura 2000
  • overijssel

Cite this