Effectgerichte maatregelen tegen verzuring in De Weerribben; monitoring van kraggenvenen in de periode 1997-2000

E.P.A.G. Schouwenberg

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In het nationaal park De Weerribben (Noordwest-Overijssel) zijn in 1990-1992 in het kader van de regeling Effectgerichte Maatregelen tegen Verzuring en Eutrofiëring, thans Overlevingsplan Bos en Natuur genaamd, maatregelen genomen tegen verzuring van kraggenvenen. De kraggenvenen in De Weerribben zijn afhankelijk van voldoende aanvoer van oppervlaktewater. Om te zorgen dat een voldoende aanvoer van oppervlaktewater behouden blijft of wordt hersteld, zijn maatregelen genomen, zoals het opschonen en nieuw graven van sloten. Over de periode 1997-2000 is als vervolg op de eerdere monitoring (1991-1996) onderzoek gedaan in twee deelgebieden, De Stobbenribben en De Wobberibben. Voor beide terreinen is nagegaan of de verbeterde aanvoer van oppervlaktewaterleidt tot stopzetting of terugdringing van de eerder waargenomen verzuring, waarbij tevens de effecten op de vegetatie zijn onderzocht. Uit de monitoring blijkt dat herstel van hydrologische isolatie leidt tot een verbeterde aanvoer van oppervlaktewaterin de kraggen en daarmee zorgt voor een oplading van het adsorptiecomplex van de veenbodem met basen (voornamelijk calcium). In de vegetatie is een afremming van een verdere toename van zuurindicerende soorten geconstateerd.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages81
Publication statusPublished - 2000

Publication series

NameAlterra-rapport
No.69

Keywords

  • swamp soils
  • peat soils
  • surface water
  • water quality
  • water management
  • netherlands
  • natural areas
  • noordwest-overijssel

Cite this