Effectgerichte maatregelen tegen verdroging, verzuring en stikstofdepositie in beekdalen (Gelderse Vallei)

S.P.J. van Delft, P.C. Jansen, R.H. Kemmers

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Voor natte ecosystemen is een aantal referentiegebieden geselecteerd met als doel om hier herstelmaatregelen in praktijksituaties te kunnen toetsen. Het voorliggende rapport bevat de resultaten van het onderzoek door Alterra in de natteschraalgraslanden van het natuurterrein Groot Zandbrink. In 1991 is de uitgangssituatie vastgelegd en zijn effectgerichte maatregelen uitgevoerd. Sindsdien werden de ontwikkelingen in vegetatie, bodem en grondwater gevolgd en jaarlijksgerapporteerd. Na 2 en 5 en 9 jaar zijn rapporten verschenen met een evaluatie van de maatregelen. Dit rapport markeert het einde van de 4e onderzoekstranche en kan tevens als een eindrapport worden beschouwd (in het kader van obn). Het bevat naast de resultaten van hetonderzoek ook de consequenties voor de praktijk van het terreinbeheer
  Original languageDutch
  Place of PublicationEde
  PublisherExpertisecentrum LNV
  Number of pages32
  Publication statusPublished - 2004

  Publication series

  NameRapport / EC-LNV
  PublisherExpertisecentrum LNV
  No.nr. 2004/283-O

  Keywords

  • ecological restoration
  • hydrology
  • acidification
  • desiccation
  • acid deposition
  • brook valleys
  • groundwater level
  • ecohydrology
  • gelderland
  • gelderse vallei

  Cite this