Effecten verzilting zoete aquatische ecosystemen

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Kennis over de effecten van verzilting op aquatische ecosystemen is relevant voor het bedenken en uitvoeren van maatregelen in het kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW), Natura 2000 en het deltaprogramma. Meer kennis hoe aquatische levensgemeenschappen reageren op kort of langdurende fluctuaties van het zoutgehalte in het zoete tot licht brakke domein (300-1000 mg/l chloride) levert niet alleen inzichten op over de haalbaarheid van KRW en Natura 2000 doelen, maar kan ook duidelijkheid verschaffen wat voor flexibiliteit/veerkracht het ecosysteem biedt om ook tegemoet te komen aan de watervraag van andere gebruiksfuncties zoals landbouw of drinkwater. Maatwerk is wel vereist bij het bepalen van de gewenste zoutgehalten (serviceniveaus), afhankelijk van de functies en natuurdoelen per polder en/of boezemstelsel.
Original languageDutch
PublisherStowa
Number of pages13
Publication statusPublished - 2012

Keywords

  • natura 2000
  • water framework directive
  • aquatic ecosystems
  • salinization
  • water quality
  • climatic change
  • resilience of nature
  • ESS-CC

    Project: Other

Cite this