Effecten van waterpeilstrategieën veenweidegebieden : een scenariostudie in het gebied klei-op-veen rond Lindschoten

P.C. Jansen, E.P. Querner, C. Kwakernaak

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Door ontwatering van veen treedt oxidatie op waardoor de maaiveldhoogte in veenweidegebieden daalt. Om voldoende drooglegging voor landbouw te realiseren worden de slootpeilen na verloop van tijd aangepast. Op den duur zal het veen verdwijnen, tenzij de huidige wijze van drooglegging wordt aangepast. In het project ‘Waarheen met het veen?’ is in het gebied rond Zegveld onderzoek gedaan naar de effectiviteit van diverse peilstrategieën om bodemdaling tegen te gaan, waarbij ook de toepassing van onderwaterdrains en de gevolgen van klimaatverandering zijn betrokken (Jansen et al., 2007). In deze tweede scenariostudie zijn in een gebied rond Linschoten vergelijkbare peilstrategieën doorgerekend om effecten op de snelheid van maaivelddaling en de consequenties voor waterafvoer en –inlaat en waterkwaliteit te kwantificeren. In tegenstelling tot het gebied rond Zegveld is de veenbodem bij Linschoten bedekt met een kleilaag waardoor de effecten van peilstrategieën hier minder evident zijn. Met deze beide studies is inzicht opgebouwd over effecten van peilstrategieën in grote delen van het westelijk veenweidegebied.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Publication statusPublished - 2007

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.1666
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • peat grasslands
  • water management
  • water level management
  • peat soils
  • subsidence
  • scenario analysis
  • groene hart
  • utrecht

Cite this