Effecten van verzuring op bodemleven en stikstofstromen in bossen : verkenning van mogelijkheden voor herstelmaatregelen

R.H. Kemmers

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Dit rapport geeft een samenvatting van de resultaten van de analyses van het bodemleven, de stikstofstromen en bodemcondities over een brede range van bosgronden. In dit rapport staat de vraag centraal of door verzuring de relatie tussen ondergrondse en bovengrondse biodiversiteit via de N-kringloop is beinvloed. De conclusie is dat door verzuring de activiteit van bacterien (protozoa) en regenwormen is afgenomen en die van schimmels, nematoden en potwormen is toegenomen. Hierdoor is een verschuiving opgetreden in de stikstofbalans van N-immobilisatie naar netto N-mineralisatie. Hiervan profiteren opportunistische soorten in de ondergroei door het extra N-aanbod om te zetten in biomassa waardoor kritischer soorten worden benadeeld. Herstelmaatregelen moeten gericht zijn op herstel van de N-balans tussen bovengronds en ondergronds leven in de richting van een grotere N-retentie door het bodemleven. Hierin kan via het beheer worden gestuurd.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages42
Publication statusPublished - 2011

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.2204
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • acidification
  • soil chemistry
  • soil biodiversity
  • forest soils
  • nitrogen balance
  • nitrogen cycle
  • ecological restoration

Cite this