Effecten van verse organische stof

R. Postma, G.W. Korthals, A.J. Termorshuizen, P.H.M. Dekker, T.C. Thoden

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Organische stof is essentieel voor de chemische, fysische en biologische bodemkwaliteit in de akkerbouw. Een goed bodembeheer dient o.a. gericht te zijn op het handhaven en/of verbeteren van het gehalte en de kwaliteit van de organische stof in de bodem en op het handhaven en/of verbeteren van de verschillende bodemfuncties. Een handvat voor het beheer van organische stof is de organische stofbalans, die gericht is op een voldoende aanvoer van effectieve (=stabiele) organische stof. De balans houdt echter geen rekening met de effecten van verse organische stof op de bodemkwaliteit. Daarom heeft Productschap Akkerbouw aan PPO en NMI/BLGG AgroXpertus gevraagd in een bureaustudie de effecten van verse organische stof op de bodemkwaliteit in beeld te brengen. Daarbij ging het met name om de biologische bodemkwaliteit, zoals bodemgezondheid en ziektewerendheid.
Original languageDutch
Place of PublicationLelystad
PublisherNMI
Number of pages50
Publication statusPublished - 2010

Keywords

  • arable farming
  • soil quality
  • tillage
  • organic matter
  • organic fertilizers
  • soil conditioners
  • fertilizer application

Cite this