Effecten van vernatting op de groei en vitaliteit van eik, beuk en douglas in Roden, Leende en Gees

A.F.M. Olsthoorn, G.W. Tolkamp, M.J. Koch

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In het verleden is in grote delen van Nederland verdroging opgetreden. Om de natuurwaarde te herstellen probeert men nu om het water langer in het gebied vast te houden, zodat het grondwater weer op het oorspronkelijke niveau komt. In drie veldlocaties met volwassen bomen is onderzoek gedaan naar de effecten van deze vernatting op de vitaliteit van de bomen. Door de stijging van het grondwater in de afgelopen periode bleek dat inderdaad wortelsterfte is opgetreden, afhankelijk van de vernatting. Dezebleek goed te relateren aan de bovengrondse vitaliteit. Er waren verschillen in reactie te vinden tussen de drie onderzochte boomsoorten. Op gronden die in het verleden diep vergraven zijn, bijvoorbeeld in de werkverschaffing, bleken onnatuurlijke wortelprofielen voor te komen met soms meer dan 50% van de wortels dieper dan 40 cm (wortels < 5mm). Dit levert meer risico's op voor de bomen bij vernatting. Deze vergravenheid komt veel voor in het Nederlandse bos en hiermee dient dus rekening gehouden te worden bij het plannen van vernattingsmaatregelen. Meestal is het aanbevelenswaardig om vernatting in niet te grote stappen uit te voeren en om een ondiep slotenstelsel open te houden om in een nat voorjaar voldoende wortelruimte te houden.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages54
Publication statusPublished - 2001

Publication series

NameAlterra-rapport
No.276

Keywords

 • quercus
 • fagus sylvatica
 • pseudotsuga menziesii
 • water table
 • groundwater level
 • soil water
 • growth
 • plant water relations
 • trees
 • mortality
 • viability
 • forest damage
 • netherlands
 • drenthe

Cite this